En Sıcak Konular

HSYK VE HÜKÜMET'TEN BİLEK GÜREŞİ

16 Ocak 2014 17:38 tsi
HSYK VE HÜKÜMET'TEN BİLEK GÜREŞİ Yasa çıkmış olsa Adalet Bakanı'na geçecek olan yetkiyi kullanan Genel Kurul, 2 üyesinin yerlerini değiştirdi. Ancak; Adli Kolluk Yönetmeliği'ne imza atan 2 isim, en kritik dairedeki yerlerini, şerh koyan üyelere bıraktı

HSYK ile hükümet bilek güreşi yaptı!

Yasa çıkmış olsa Adalet Bakanı'na geçecek olan yetkiyi kullanan Genel Kurul, 2 üyesinin yerlerini değiştirdi. Ancak; Adli Kolluk Yönetmeliği'ne imza atan 2 isim, en kritik dairedeki yerlerini, şerh koyan üyelere bıraktı

Yargı-iktidar çekişmesi devam ederken, Adli Kolluk Yönetmeliği'ne imza atan Çiçekli ve Berberoğlu, yerlerini hükümetle kriz yaratan bildiriye şerh koyan Aytin ve Koç'a bıraktı

HSYK'nın hakim ve savcıların atanma ve yer değiştirmelerine bakan dairesindeki Adli Kolluk Yönetmeliği'ne imza atan iki üyesinin görev alanı değiştirildi. Kurulun en kritik dairesinin üyeleri Bülent Çiçekli ile Ahmet Berberoğlu'nun yerine hükümet ile HSYK arasında krize neden olan bildiriye "şerh" kolan 3. Daire Üyesi Rasim Aytin ve 2. Daire Üyesi Halil Koç getirildi. HSYK, ilk kez Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantıda, HSYK'nın daire üyeleri arasında görev değişimi yaşandı. Buna göre, hakim ve savcılar hakkında atama ve nakletme, geçici yetki verme, kadro dağıtma gibi önemli görevleri olan HSYK Birinci Dairesi'nin üyeleri Bülent Çiçekli ile Ahmet Berberoğlu'nun görev yeri değişti. 3. Daire Üyesi Rasim Aytin ile 2. Daire Üyesi Halil Koç 1. Daire'de görevlendirildi. Halil Koç'tan boşalan 2. Daire üyeliğine Ahmet Berberoğlu, atanırken Rasim Aytin'den boşalan 3. Daire üyeliğine Bülent Çiçekli getirildi.

Bildiride imzaları vardı

HSYK'nın hakim ve savcıların atanma ve yer değiştirmelerine bakan 1. Dairesi'ndeki Adli Kolluk Yönetmeliğine imza atan iki üyesinin görev alanı değiştirildi. Kurulun en kritik Dairesi olan 1. Daire'deki üyeler Bülent Çiçekli ile Ahmet Berberoğlu'nun yerine hükümet ile HSYK arasında krize neden olan bildiriye şerh kolan 3. Daire Üyesi Rasim Aytin ve 2. Daire Üyesi Halil Koç getirildi. Koç ve Aytin'in ortak olarak kaleme aldığı muhalefet şerhlerinde, Genel Kurul'un yargıya intikal eden konularda kamuoyuna açıklama yapma yetkisinin bulunmadığını belirtmişlerdi. Şerhde, "Basına açıklama yapma, kamuoyuna duyuru gibi görevlerin kurulu yönetme ve temsil etme görevine sahip Başkan'a, yetki devri halinde ise Başkanvekiline ait olduğu düşünülmektedir" denilmişti.

Görev alanları

Üyeler arasında görev değişikliğine gidilen HSYK'da 3 Daire bulunuyor. Dairelerin görev alanları şöyle: 

1. Daire: Hâkim ve savcılarla ilgili olarak; atama ve nakletme, geçici yetki verme, kadro dağıtma, müstemir yetkileri düzenleme, yıllık ve mazeret izinleri dışında her türlü izin verme.
2. Daire: Hâkim ve savcıların; her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak, görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek.

3. Daire: Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek. Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemlerini Teftiş Kuruluna yaptırmak.

Başkan'dan ilk açıklama

Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Bekir Bozdağ, Genel Kurul'a ilk kez üye ve başkan sıfatıyla katıldığını belirterek, Kurul üyeleriyle tanışma imkanı bulduğunu söyledi. HSYK'da saat 09.00'da başlayan Genel Kurul toplantısına Kurul Başkanı olarak Adalet Bakanı Bozdağ ile Kurul Üyesi Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ilk kez katıldı. Bozdağ, toplantıya verilen arada HSYK'dan ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. HSYK'nın kanun gereği her yıl ocak ayında ilk toplantısını yaptığını, hangi günler toplanacağına karar verdiğini ve gündemindeki diğer konuları görüştüğünü belirten Bozdağ, "Bugün (dün) ben de Kurul'a ilk defa üye ve başkan sıfatıyla katıldım. Hem kurul üyesi arkadaşlarımızla daha yakından görüşme, tanışma imkanı bulduk hem de kurul gündeminde olan konular değerlendirildi" dedi. HSYK daireleri arasındaki görev değişikliğine ilişkin soruları yanıtlamayan Bozdağ, "Kurul kararları zaten yayınlanıyor, onu siteden takip edersiniz" diye konuştu.

Adalet Bakanı yeni yetkilerle donatıldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yapısında değişiklik öngören 52 maddelik kanun teklifi metnini görüşüldüğü Adelet Komisyonu'nda dün görüşülen 8 madde AK Partili vekillerin oylarıyla kabul edildi. Adalet Komisyonu'nda bu akşam kabul edilen 27 ve 28 madde değişikliklerine göre, HSYK üyesine bakan soruşturmayı başlatacak, HSYK Genel Kurulu cezaya karar verecek. Değişiklikle bakana bir yetki daha tanındı. Hakim ve savcılara 'inceleme ve soruşturmaya yer yok' kararlarına da artık bakan 'olur' verecek.
HSYK teklifinin Adalet Bakanı'nın Kurul Başkanı sıfatıyla "HSYK üyelerine tek başına suç ve disiplin soruşturması açma ve ceza vermesini" düzenleyen en çok tartışıma yaratan yetkisi başta Bakan'ın yetkileri önergelerle yeniden düzenlendi. Değişikliğe göre, HSYK üyesine Bakan soruşturmayı başlatacak HSYK Genel Kurulu cezaya karar verecek. Değişiklikle bakana bir yetki daha tanındı. Hakim ve savcılara "inceleme ve soruşturmaya yer yok" kararlarına da artık Bakan "olur" verecek. İşlem yapılmaması konusunda da son sözü bakan söyleyecek. Bakan'ın bu işlemlerine yargı yolu açıldı.

Sistem değişikliği

Komisyonda kabul edilen 29. maddeye göre ise 7'şer üyeli üç HSYK dairesinden 1 ve 2. daire 5'er üye olarak kalırken, 3. Daire 11 üyeli oldu ve 5'er kişilik iki heyet halinde çalışacak. Kurul Başkanı Bakan, üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını belirleyecek. Bakan'ın daire başkanı olarak iki kişi teklif etmesi ve bu iki kişiden birinin HSYK Genel Kurulu'nda başkan seçilmesi düzenlemesi de değiştirildi. Her daire kendi üyeleri içinden belirlenecek iki aday arasından HSYK Genel Kurul'unda seçilecek. CHP'li Turgut Dibek maddeyi eleştirirken, "11 kişi kabak gibi cemaatçi. Bu 11 kişinin yerinde olmayı kimse istemez" dedi. Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın daire başkanı seçilebileceğine ilişkin değişiklikten de önergeyle vazgeçildi. Müsteşar mevcut yapıdaki gibi başkan seçilemeyecek. HSYK üyesi olarak yer almaya devam edecek.

Bakan'dan savunma

CHP'li Ali Rıza Köktürk'ün, 27. madde değişikliği ile bakanın yetkilerinin arttırıldığı eleştirisinde bulunarak, önergeyle ilgili açıklama istemesi üzerine Bakan Bozdağ, "Bu teklifle Anayasa'nın 159. maddesinde sayılan, ancak Kurul'dan alınıp bakana verilen bir yetki yoktur. Önerge, kamuoyundan gelen eleştiriler dikkate alınarak yapıldı. Önerge ile Kurul Başkanı sadece inceleme ve soruşturmayı başlatan noktaya geliyor. Kurul başkanı soruşturmayı başlatıp yine Kurul'a havale edecek. Kurul üyelerinin herhangi bir suçla suçlandığı zaman, bunlara ilişkin idari ve adli birtakım işlemlerin yapılması tamamen kendi kararına bağlı" dedi.
Kabul edilen 27. madde değişiklik önergesine göre teklifteki Bakan'ın "HSYK üyelerine tek başına suç ve disiplin soruşturması açma ve ceza vermesi" düzenlemesi "Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu kanunla verilen görevleri yerine getirmek" şeklinde değiştirildi. Seçimle gelen HSYK üyeleri diğer hakim ve savcılarla aynı şekilde HSYK Kanunu'ndaki hükümlere göre soruşturulup cezalandırılacak. Hatta görevden alınabilecekler.

"RTÜK modeli HSYK için örnek olamaz" 

Meclis'te grubu bulunan muhalefet partileri, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, HSYK üyelerinin, RTÜK'de olduğu gibi Meclis tarafından seçilmesine ilişkin önerisini tartışmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın önerisini yorumlarken, "CHP olarak bizim iki ön koşulumuz vardı. Mevcut teklifin geri çekilmesini istiyorduk ama iktidar partisi öneriyi AKP çekmek istemiyor. İkincisi de yolsuzluk davalarının üstüne gidilsin ve bu davalara müdahale edilmesin. Bu konuda da herhangi bir ses çıkmadı. Yargıcın yakasında parti rozeti olmaz. Bu doğru değil" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "HSYK üyeleri, Meclis'te basit değil,  nitelikli çoğunlukla seçilmeli" şartını getirirken, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, RTÜK modelinin HSYK için örnek oluşturamayacağını, bunun yargının siyasallaşması sonucunu doğuracağını söyledi. CHP olarak, HSYK'nın yapısı konusunda, bunun tartışılması için oluşturulacak komisyonda bir öneri ortaya koyacaklarını kaydeden CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Önerimizi şimdiden açıklamayı uygun bulmuyorum. Ancak şunu söyleyebilirim; RTÜK modeli HSYK'ya örnek olamaz. HSYK'ya RTÜK tarzı bir yapılanma getirmek yanlış olur. Bu, yargının siyasallaşması sonucunu doğurur" diye konuştu. MHP, HSYK için yeni bir anayasa değişikliğine tümden karşı olduğunu belirtti. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Kesinlike bu süreç içerisinde hangi şart olursa olsun tamamen bağımsız bir şekilde böyle bir anayasa değişikliğini uygun görmüyoruz" dedi. BDP'li Hasip Kaplan ise HSYK'nın "tam bağımsız olmasını" istediklerini, bu çerçevede yeni düzenlemede öncelikle Adalet Bakanı ve müsteşarının kuruldan çıkarılması gerektiğini vurguladı.Kaynak: YENİÇAĞ GAZETESİ http://www.yenicaggazetesi.com.tr/hsyk-ile-hukumet-bilek-guresi-yapti-93491h.htmBu haber 707 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler

  Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,382 µs