En Sıcak Konular

GÖK EKİN BİÇİLMİŞ GİBİ

24 Eylül 2012 12:45 tsi
GÖK EKİN BİÇİLMİŞ GİBİ Türk'ün yiğit evladı, insanlıkla alakası kalmamış PKK eşkiyası tarafından gök ekinlerin biçilmesi gibi biçilip duruyor.

Gök ekin biçilmiş gibi

Türk'ün yiğit evladı, insanlıkla alakası kalmamış PKK eşkiyası tarafından gök ekinlerin biçilmesi gibi biçilip duruyor. Her şeyi teslim alınan Türk yiğitlerinin henüz ruhları teslim alınamadı. Onlar, bütün masumiyetleriyle, bütün mazlumluklarıyla, asaletleriyle, vakarlarıyla, azim, sebat ve kararlılıklarıyla karanlık ihanet fırtınalarına karşı erkekçe dövüşüyorlar. 
Türk vatanının bağrından fışkıran fidanlarımız, tekrar vatanın şefkatli kucağında ebedî uykularına dalıyorlar.  Mensup olmaktan büyük gurur duydukları mağdur ve mazlum Türk milleti gâvurun, hainin, kalleşin ayağı altında paspas olmasın diye yapılabilecek en büyük fedakârlığı yapıyor, canını veriyor. En büyük kahramanlık budur. Gözünü kırpmadan şehadete koşan Türk evlatları istiklal fedaileridir. Ruhlarının, kişiliklerinin, şereflerinin, namuslarının, ailelerinin, milletlerinin, vatan ve bayraklarının istiklali adına fedailik yapan serdengeçtilerdir.   
Yiğit yüzlü şehit Türk oğlu, sadece vahşi PKK çapulcularına karşı savaşmıyor, aynı zamanda her tarafını kıskıvrak sarıvermiş ihanet odaklarına, ecnebi işgal sarmalına karşı da savaşıyor.  Ruhu teslim alınamamış Türk evladı, neredeyse bütün gazete ve televizyonların her gün propagandasını yaptığı PKK söylemli Kürt ırkçılığına karşı soylu bir direniş sergiliyor. 
Ruhunu teslim etmemekte kararlı Türk evladı, gâvur sözcüsü liberal faşistlerin, saftirik, sünepe, mıymıntı, Amerika'nın ve Avrupa'nın etekleri altında dünya cenneti arayan cemaatçilerin, Türk düşmanı etnikçi, kavmiyetçi ibişlerin demokrasi adına Türk ordusu düşmanlıklarına karşı destansı bir direniş sergiliyor. Türk millî ruhundan başka her şeyi elinden alınmış Türk askeri, milletinin yeni bir dirilişi adına kutsal kavgada Allah'a doğru süzülüp gidiyor.   
Evlatlarımız biçiliyor ve biz yılmıyoruz, teslim olmuyoruz, acımızı soylu bir iç hıçkırığıyla içimize gömüyoruz.   
Soylu Türk direnişi kararlılıkla devam edecektir. Tarihsel yolculuğumuza dövüşe dövüşe devam edeceğiz. Gâvur köpekliği yapmayı kutsal bir görev bilerek kudurmuşçasına üzerimize saldıran kavmiyetçi, ırkçı Türk düşmanlarının ayağı altında köpek gibi rezil bir şekilde yaşamaktansa erkekçe dövüşerek şehid olup Allah'a doğru uzanacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün ihanet kıskaçlarına karşı vakarımızla, onurumuzla yaşayacağız. Gâvurlara köpeklik yapmayı yaşamaktan sayan onursuz eşkiyaya teslim olmayacağız. Teslimiyetimiz sadece Allah'adır.   
Türk askerinin koruduğu vatanın nimetleriyle semirmiş asalakların her gün televizyonlardan ve gazetelerden askerlik düşmanlığı yaptığı bir vasatta, kendisinin ve milletinin şahsiyetini, şerefini, namusunu, maddi ve manevi bütün varlığını korumak adına gözünü kırpmadan askere gitme iradesi gösteren yiğit Türk çocukları, böylesine kutsal bir irade beyanıyla hayatlarına anlam katıyorlar.   
Ordu-millet karakterindeki Türk'ün askerî irade beyanındaki inadı, direnci, kararlılık ve azmi, tarih boyunca dünyanın bozulan dengesini yerine oturtmuş bir mukaddes tavır alıştır. Allah, hak, hukuk, adalet, insanlık, milliyet davasının ordusu olan Muhammedcikler (Mehmetçikler) ordusu, yapılabilecek en büyük fedakârlık olan canını ortaya koymakla, ta Haçlı saldırılarından beri bu coğrafyanın Hristiyanlaştırılmasına izin vermemiş, İslam davasının, ilâ-yı kelimetullah davasının Avrupa'nın ortalarına kadar yayılmasını sağlamıştır. 
Şimdi de savaş, salt bir PKK savaşı değildir. Dava ve kavga, bundan çok daha büyüktür. PKK, modern Haçlı ordularının ve Siyonistlerin bu coğrafyadan Türk-İslam kökünü kurutmak için içimize saldırdığı, saldırttığı kiralık, taşeron vahşet unsurudur. Ufku büyük, yüreği geniş, kendini bir büyük kutsal davaya adamış yiğit Türk askeri, salt PKK ile savaşmıyor, esasen onların efendisi, kemik atıcısı olan Batılı emperyalist sahipleriyle savaşıyor.  Türk çocuğunun şehadet kanı, kıyamete kadar Türk-İslam davasının istiklal ve hürriyet bayrağının rengini karartmaya kalkışanlara inat, olduğu gibi kıpkırmızı muhafaza etmeye kararlıdır. 
Türk gazete ve televizyonlarından Türk'e Türk düşmanlığı propagandası yapan aydın yaftalı ihanet çetesinin PKK eşkiyasını inançlı, idealist, istekli, fedakâr savaşçılar olarak takdim ederken, Türk askerini zorla cepheye sürülen ruhsuz bir robot olarak sunma gayretlerinin arkasındaki gizli PKK'cılığının ve Türk düşmanlığının farkında olan Türk çocukları, onlara inat kahramanca savaşıyor ve kutsallarımızı korumak adına yüzümüzü kıpkırmızı edecek bir feragat duruşu sergileyerek şehadetle varoluşlarını sonsuzlaştırıyorlar.  Yularını müseccel bir fahişeye kaptırmış medya maymunlarının geviş getire getire vicdanî retçilik yaparak, Türk çocuklarına askere gitmemeleri yönündeki propagandalarının altındaki gizli PKK taraftarlığını sezen bir yüce ferasetle millî ve dinî kutsallarını savunmak adına cesaretle savaşan ve şehadet gibi bir yüce varoluşla var olan evlatlarımızın başı eğik değildir. 
Büyük şeytanın, küçük şeytanın, bilumum iblislerin kiralık katilleri tarafından öldürülen Allah yolunun yolcusu Müslüman Türk çocuklarına biz yaratıcımızın tabirince "ölüler" demiyoruz. Onlar ölmediler. Onlar diridirler. Fakat biz onların diriliğini anlayamayız. Zira bizim dirilikten anladığımız, bedenimizin, cesedimizin, salt maddi varlığımızın dünya nimetleriyle olabildiğince şımartılarak eğlendirilmesidir. Bizim dirilikten anladığımız şey, sadece yeyip içip, eğlenmek, gezip tozmak, şeref, namus, din, iman, vatan, millet, bayrak, devlet bilmemektir. Bu rezilce ve sefilce dirilik dirilik değil, bizim için takdir edilen bir süre için hayvanca bir vakit geçiriştir. Böyle bir dirilik dirilik değil, gerçekte leş halinde bir çürüyüştür.   
"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler, fakat siz onların diriliğini anlamazsınız." (Bakara, 154). Şehit, bir büyük risk alarak, bir büyük mertebe katederek, ceset halinde çürüyüp toprağın dibinde yok olmak yerine, soylu ve yüce bir ruh ve mana halinde göğe yükselmeyi seçmiştir. Böylece fani dünyada yok olmak yerine, sonsuza dek var olmuştur. 
Maddi ve manevi kutsalları adına şehadet şerbeti içmiş Müslüman Türk çocuğu, içine girdiği mukaddes cihadda gevşememiş, yan gelip yatmamış, üzülmemiş, gerçekten inananlardan olmuş ve bu imanla ölse bile üstün gelen o olmuştur. Asıl üstünlük, böylesine asil bir tavır takınmaktır.  Tek sahibimiz, tek sığınağımız, dönüp dolaşıp asıl en sonunda kendisine gideceğimiz Rab: "Ölmekten, öldürülmekten kaçmak size fayda vermez. Kaçsanız bile ancak az bir süre yaşarsınız." (Ahzab, 16) dedi.  Nice görklü şehitler torunu Türk evladı, bu sırrın sırrını idrak etmiş bir saf yürek, bir saydam kalp, bir temiz yüz olarak ölmekten ve öldürülmekten kaçmadı, kaçıp zilletle, utançla yaşamak istemedi. Bunun kendisine de milletine de fayda vermeyeceğinin idrakindeydi. Kaçsa bile bu kaçışın kendisine şerefli bir hayat vermeyeceğini, az bir süre yaşayacağı ömür boyunca başı yere eğik bir şekilde, utançla, vicdan rahatsızlığıyla yaşayacağını biliyordu. Erkekçe dövüştü ve şereflice yaratıcısına kavuştu, mutlu bir şekilde peygamberinin kucağına koştu. Şehid evlatlarımıza acımıyoruz, üzülmüyoruz, ağlamıyoruz. Bilakis onlar, o yüce kattan, o cennet köşklerinden bize acıyorlar, bize üzülüyorlar. Zira onlar, cennet saraylarına kuruldukları halde tekrar dünyaya dönüp on kere şehid olmayı arzu ediyorlar. 
Biz şehidlerimizle her an ruhlarımızla konuşuyoruz. Keder yok, kahır yok, yas yok; sadece tatlı bir hüzün var o kadar.   

Prof. Dr. Nurullah Çetin - Yeni Mesaj

Kaynak: YENİ MESAJ GAZETESİ http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12003054/gok-ekin-bicilmis-gibi/prof-dr-nurullah-cetin


Bu haber 447 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler

  Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,746 µs