En Sıcak Konular

Yakup Musa

Hakikat
Yakup Musa
24 Mayıs 2015

BALYOZ DAVASI BİLİRKİŞİ RAPORLARI (2)TSK. mahkemeye davanın delillerinin gerçek olmadığını, sonradan oluşturulduğunu kanıtlayan raporlar sunmuştur. Ama nedense bu raporlar görmezden gelinmiştir. Bunun yanında ülkemizin önemli üniversiteleri ve yabancı kuruluşlarda bu davanın raporlarla geçersizliğini kanıtlamışlardı.     

 

Raporları incelersek:         

 

28 HAZİRAN 2010 Tarihli Genelkurmay Başkanlığı Askeri Bilirkişi Heyet Raporu

(11 Soru çerçevesinde 1 nci Ordu K.lığı’nda Plan Seminerinin askeri teamüllere uygun bir şekilde cereyan ettiği, ayrıca Balyoz ve Eylem Planlarının sahte olduğuna dair zamanlama hatalarının ve askeri yazım kural ve usulleriyle çelişen ifadeler yer almaktadır. Y.M. )

 “Yapılan incelemeler sonucunda; DVD ve CD’ler içerisinde yer alan resmi askeri belgelerin art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini müteakip, EYLEM PLANI ve Ek’leri olarak adlandırılan dokümanların resmi askeri belgelere uyum arz edecek şekilde sahte olarak üretilmiş olabilecekleri yönünde kuvvetli bulguların mevcut olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

 

            Deniz Kuvvetleri K.lığı Bilirkişi Heyeti’nin 14 OCAK 2011 Tarihli Raporu

(Dz.K.K.lığı tarafından görevlendirilmiş Tuğamiralin başkanlığında beş kişilik Bilirkişi Heyetinin hazırladığı rapor, delil diye sunulan dijital verilerin sahteliğini hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde açık/sarih bir şeklide ortaya koymaktadır. Y.M.)

            “1.       “5 numaralı hard disk içerisinde normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla kaydedilmiş ve kullanıcı ifadelerinde kendilerine ait olmadığı beyan edilen, görev fonksiyonlarıyla bağlantısı olmayan 943 dosya ve 114 klasör tespit edilmiştir.

 

            2.         Teknik verilerle desteklenen bilgileri istinaden 5 numaralı hard diske en son kullanılma tarihi olarak beyan edilen 28 TEMMUZ 2009 sonrasında, muhtemelen sistem tarih/saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiş olduğu değerlendirilen bu dosya ve klasörler ‘manipülatif’ olarak nitelendirilmiştir.

 

            3.         5 numaralı hard disk imajında yer alan bu ‘manipülatif’ dosyalar içinde; Balyoz soruşturması iddianamesi ve ek klasörlerinde yer alan ‘Suga’ ve ‘Oraj’ harekat planlarıyla ilintili olduğu izlenimi veren toplam 144 adet dosya tespit edilmiştir. Tamamının 28 TEMMUZ 2009 sonrasında kaydedilmiş olduğu değerlendirilen bu ‘manipülatif’ dosyaların içerikleri itibariyle de gerçek olmadığına dalalet ettiği değerlendirilen bilirkişi tespitleri EK-D’de sunulmuştur.

 

            4.         5 numaralı hard diskte mevcuk ‘manipülatif’ dosyaların tamamının              28 TEMMUZ 2009’dan sonraki bir tarihte ve sistem tarih/saati değiştirilmiş başka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedildiği kanaatine varılmıştır.”

 

 

14 OCAK 2011 Tarihli Donanma Komutanlığı Bilirkişi Heyet Raporu

(Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan, kullanımdan kalkmış 5 no.lu hard disk içindeki soruşturma konusu belgelerden içerik ve teknik analizi. Y.M.)

“Tespit edilen bu bilgiler ışığında EK-B’de belirtilen dosyaların 5 numaralı hard diskte oluşturulmadığı/açılmadığı ve bu bilgisayara başka bir kaynaktan kopyalandığı kanaatine varılmıştır.”

 

25 MAYIS 2011 Tarihli Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bilirkişi Heyet Raporu

(Gölcük Donanma K.lığı’nda el onulan, kullanımdan kalkmış 5 no.lu hard disk içindeki soruşturma konusu belgelerden Hv.K.lerini ilgilendiren belgelerin içerik ve teknik analizi. Y.M.)

“Sonuç olarak; her yönüyle hatalı ve tutarsız söz konusu yazılarla seçilmiş bir kısım komutan ve personelin; sözde görevler verilerek veya yazı içerisinde/ekinde isimleri veya imza blokları yer almak sureti ile vazifesiyle bağdaşmayan ve başarması imkansız görevler verilmek suretiyle hayal ürünü bir yapılanma içine çekildiği değerlendirilmektedir.”

 

19 ŞUBAT 2010 Tarihli J.Mu.Yzb. A. Hakan ERDOĞAN’ın Raporu

(BARANSU’ya 19 CD’nin bulunduğu bavul teslim edilmeden önce yine BARANSU’ya teslim edilen 19 CD’nin kayıtlı olduğu 3 DVD ile 1 nci Ordu K.lığı bilgisayarları üzerinde yapılan teknik inceleme. Y.M. )

“Üzerinde veri incelemesi yapılan (19) bilgisayar, MEBS Başkanlığı  dosya sunucusu ve Plan Odası içerisinde bulunan bilgisayarda kullanılan kızaklı taşınabilir bellek üzerinde, soruşturma konusu ile ilgili doküman tespit edilememiştir. ”

 

11 MART 2010 Tarihli Mu.Yb. Birol ÇELİK’in Raporu

(BARANSU’ya 19 CD’nin bulunduğu bavul teslim edilmeden önce yine BARANSU’ya teslim edilen 19 CD’nin kayıtlı olduğu 3 DVD üzerinde yapılan teknik inceleme.  Aynı zamanda TÜBİTAK Bilirkişi Raporu da incelenmiştir. Y.M.)

“İnceleme raporunda yer alan ve normal askeri faaliyetlere ilişkin dokümanlardaki kullanıcı ve yazar bilgilerine kısaltılmış isim ve soyadlar ya da kısaltılmış kurum adı veya Emekli Sandığı sicil no.’su yazılı olduğu halde özellikle 11 no.’lu CD’de kullanıcı ad ve soyadlarının askeri birlik ve kurumlarda yapılan mutat uygulamanın aksine açık olarak yazıldığını, (…) 1 nci Ordu MEBS Sistemini MEBS Şube kurulduğu için ilgili yönerge ve talimatlar uyarınca kullanıcı adı ve yazar kısımlarında kısaltılmamış ad ve soyadların yazılması mümkün olmadığından bu şekildeki kullanıcı ve yazar adlarında normal sınırlar dışında hareket edildiği kanaatindeyim.

“CD ve dosya bilgilerine bakarak söz konusu dokümanların gerçek olduğunun anlaşılması mümkün değildir, her zaman için istenilen tarihler ve kullanıcı bilgilerine ait doküman oluşturup söz konusu tarihlere ait program ve CD’ler kullanılarak CD oluşturulması mümkündür.”

 

26 MART 2010 Tarihli Mu.Alb. Yavuz FİLDİŞ’in Raporu

(BARANSU’ya 19 CD’nin bulunduğu bavul teslim edilmeden önce yine BARANSU ’ya teslim edilen 19 CD’nin kayıtlı olduğu  3 DVD üzerinde yapılan teknik inceleme, aynı zamanda mevcut Bilirkişi Raporları da incelenmiş. Y.M.)

“Yapılan inceleme neticesinde TÜBİTAK raporunda 11 ve 17 nu’lı CD’lerin içinde yer alan ve iddia edilen BALYOZ, SUGA, ORAJ, ÇARŞAF ve SAKAL Planlarının gerçek olmadığı yönünde gerek teknik ve gerekse askeri yazım usul ve yöntemleri açısından kuvvetli deliller bulunduğu kanaatine varılmıştır.”

 

10 MAYIS 2010 Tarihli Cyber Diligence, Inc. Uzman Görüş Raporu

(Yalkın DEMİRKAYA’nın TÜBİTAK (I) ve Askeri Bilirkişi Mu.Alb. Yavuz FİLDİŞ’in Raporları hakkında hazırladığı Uzman Görüş Raporu. Y.M.)

“Bu [TÜBİTAK (I)] raporda Sayın Fildiş’in bilirkişi raporunda da dikkat çektiği ve belgelerde sahteciliğe işaret eden bulgular tamamen göz ardı edilmiştir.”

“Kaldı ki, söz konusu CD’lerde sahteciliğe işaret eden bu bulgular yer almasaydı dahi, sadece metadata üzerinden yapılan bir inceleme ile bu CD’lerdeki belgelerin gerçek olduğu sonucuna varmak mümkün olmazdı.”

 

11 MAYIS 2010 Tarihli Computer Investigative Associates, LLC Uzman Görüş Raporu  

(John D. TESSEL’in TÜBİTAK (I) Raporu hakkında hazırladığı Uzman Görüş Raporu Y.M.)

“TÜBİTAK tarafından yapıldığı belirtilen üstveri analizine dayanarak, CD’lerin gerçekten 2003’te veya öncesinde hazırlandığını saptamak mümkün değildir.”

“Özet olarak TÜBİTAK’ın incelemesi CD’lerin 2003’te veya öncesinde hazırladığını saptamakta çeşitli sebeplerle yetersizdir.”

 

14 HAZİRAN 2010 Tarihli İTÜ Bilimsel Mütalaası

(CD ve belgeler üzerinde görünen üstveri  “tarih, yazar adı, son kayıt tarihi, vs.” bilgilerinin adli kanıt oluşturamayacağı konusunda bilimsel mütalaa. Y.M.)

 “CD’ler üzerindeki tarih bilgilerinden (dosya oluşturma ve son kaydetme tarihi). Bu CD’lerin belli tarihlerde oluşturuldukları yargısına varılamaz. Çünkü bu tarih bilgileri değiştirilebilir nitelikte bilgilerdir.”

CD’ler üzerinde görünen tarih, yazar adı, son kayıt tarihi gibi bilgiler değiştirilebilir nitelikte olduğu için adli kanıt niteliği taşımazlar.”

 

16 HAZİRAN 2010 Tarihli TÜBİTAK Rapor (II)

(TÜBİTAK’ın 16 HAZİRAN 2010 Tarihli (II) Raporu  “BARANSU’nun bavulundan çıkan       19 CD’nin teknik incelemesi ve savcıların sorduğu 6 soruya yanıt” Y.M.)

“Herhangi bir dokümanın üstveri (öznitelik) bilgileri uygun bir ortam oluşturularak yeniden düzenlenebilir, yeniden oluşturulabilir.”

 

23 KASIM 2011 Tarihli Boğaziçi Üniversitesi Raporu

(ESKİŞEHİR’de bulunan flash bellek ile ilgili Teknik Mütalaa. Y.M.)

“Bu durum, dijital verileri içeren bilgisayar dosyalarının metadata bilgileri arasında bulunan son yazılma tarihinde Cevap 1’de izah edildiği şekilde değişiklik olduğu ve dosyaların delil bütünlüğü ve sağlığının artık kaybolmuş olduğu anlamına gelmektedir.”

 

24 MART 2012 Tarihli ODTÜ Raporu

(Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan, kullanımdan kalkmış 5 no.lu hard disk içindeki soruşturma konusu belgelerin delil niteliği ve delil bütünlüğü hakkında bilimsel mütalaa. Y.M.)

“Soruya konu olan tutarsızlık, belgelerin doğal kullanım (belgeyi kişinin açarak düzenleyip kaydetmesi, kopyalaması, tekrar açması kaydetmesi gibi) dışında değişmiş olduğunu göstermektedir. Bu durumsa delil olarak belgelerin inanılırlığını ortadan kaldırmaktadır.”

 

21 MART 2012 Tarihli Arsenal Consulting Adli Bilişim Raporu (I)

(BARANSU’nun bavulundan çıkan ve tüm Balyoz belgelerinin kayıtlı olduğu 11 ve 17 no.lu CD’lerde ilgili adli bilişim incelemesi. Y.M.)

“Son kayıtlarının yapılmasının akabinde 2003′de CD’ye kaydedilmiş gibi görünen dokümanların, Office 2007′den önce mevcut olmayan XML şemalarına ve Calibri yazı karakterlerine referanslar taşıması mümkün değildir.”

 

28 MART 2012 Tarihli Yıldız Teknik Üniversitesi Raporu

(BARANSU’nun bavulundan çıkan ve tüm Balyoz belgelerinin kayıtlı olduğu, son kaydı 2003 Tarihli 11 ve 17 no.lu CD’lerde ilgili adli bilişim incelemesi. Y.M.)

“11. ve 17. CD’ler ancak 2007 yılı içerisinde ya da daha sonra, geçmiş Tarihli olarak hazırlanmış olabilir, daha önceden hazırlanmış olmaları mümkün değildir.”

 

28 MART 2012 Arsenal Consulting Adli Bilişim Raporu (II)

(Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan, kullanımdan kalkmış 5 no.lu (Samsung) hard disk üzerindeki adli bilişim incelemesi. Y.M.)

“Tarihi geriye çekilmiş (en az) 120 dosya ve klasörün Samsung Sabit Diske kopyalandığını saptamıştır. Arsenal’in DATA MFT’de tespit ettiği tarih ve zaman aykırılıklarından biri, Samsung Sabit Disk’e yazılan en son 120 dosya ve klasörün 8 Nisan 2004’de oluşturulmuş gibi görünmesidir. Bu, Samsung Sabit Diski 28 Temmuz 2009’a kadar kullanımda olduğu için mümkün değildir.”

(Hard diske, kullanımdan kalktıktan sonraki bir tarihte sistem saati geri alınmış bir bilgisayara bağlanarak kopyalandığı tespit edilen belgelerin tamamı Balyoz Davası ile ilgili belgeleri içermektedir. Y.M.)

 

01 MAYIS 2012 Arsenal Consulting Adli Bilişim Raporu (III)

(Gölcük Donanma Komutanlığı’nda el konulan 1 numaralı Balyoz CD’si ile ESKİŞEHİR’de bulunan flash belleğin adli bilişim incelemesi. Y.M.)

“Gölcük CD no. 1’de tek trak mevcuttur, yani bu CD tek bir “oturumda” yazılmıştır. Gölcük CD no. 1’in Mart 2003’de oluşuturulmuş olması mümkün değildir; zira bu CD’nin içinde Office 2007’ye kadar mevcut olmayan ClearType yazı karakterleri ve XML şemalarına referans veren dokümanlar kayıtlıdır.”

“Arsenal Eskişehir Flaş Bellek içinde, taşıdıkları tarih ve zaman değerlerinin, dosyaların içerikleri itibarıyla mümkün olmayacağı görünen en az dört dosya olduğu sonucuna varmıştır. Arsenal, içerdiği şüpheli tarih ve zaman değerlerinden dolayı, Eskişehir Flaş Belleğindeki tüm dosyaların delil bütünlüğü hakkında ciddi bir endişe taşımaktadır.”

 

            Verilen bu Bilirkişi Raporlarına ilaveten;

 

            Gnkur.Bşk.lığı, TSK. bünyesinde 2000-2009 yılları arasında askeri müdahaleye yönelik bir yapılanmanın olmadığını bildirmiş,

 

            MİT Müsteşarlığı, sözde planlar ve günlüklerle ilgili Açık kaynak bilgileri dışında resmi bilgi bulunmadığınıaçıklamış,

 

            Jandarma Genel K.lığı, Sözde planlar, ve sözde CÇG’nun mevcut olmadığınıyazı ile mahkemeye bildirmiş,

 

            Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın 14 AĞUSTOS 2008 Tarihli yazısının Ek-B ekinde, sözde planlarla ilgili olarak Mecut kayıtlarda Rastlanmadığıbelirtilmiştir.

 

            TÜRKİYE’nin önde gelen üniversitelerinin öğretim üyeleri, yargının “dijital delil” konusundaki uygulamalarına dikkat çeken bir açıklama yayınladı. ıklamada; 

Dijital dosyaların içerikleri ve üstverileri kolayca ve iz bırakmadan istenildiği gibi kurgulanabileceği belirtilerek “Balyoz davasında delil olarak sunulan dijitallerin sahte oldukları, yani hazırlandıkları iddia edilen yer ve zamanlarda hazırladığı iddia edilen kişilerce oluşturulmamış oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır” Devam eden ıklamada; 

 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Cem SAY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göktürk ÜÇOLUK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Fatoş Yarman Vural, İSTANBUL Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. A. Coşkun SÖNMEZ, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Borahan TÜMER, İSTANBUL Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof.Dr. M. Bülent ERİNCİK imzasıyla yayınlandı.

Yayınlanan duyurunun tamamı :

“Bundan bir yılı aşkın bir süre önce ülkemizin bu alanda önde gelen üniversitelerinden bir grup Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi, dijital dosyaların kimi mahkemelerce delil olarak  yorumlanmasındaki yanlışlara dikkat çeken bir duyuru yayınlamıştı. Aradan geçen sürede, bu duyuruda belirtilen temel bilimsel gerçeklerin dikkate alınmak şöyle dursun, Yargıtay Başsavcılığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından da yok sayıldığına ve uzman kanaatimize göre aslında kanıtsal geçerliği olmayan dijital verilere dayalı olarak yüzlerce insanın ağır hapis cezalarına çarptırıldığına üzülerek tanık olduk. Hükümlülerin ve ailelerinin yıllardır çektiği acılara geçtiğimiz hafta Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp'in Mamak cezaevinde ailesinin önünde geçirdiği beyin kanaması sonucu 49 yaşında hayatını kaybetmesi eklenince gerek kamuoyunu, gerekse de sözkonusu davaların hükümlülerinin bireysel başvurularını değerlendirme aşamasında olan Anayasa Mahkemesi üyelerini bir kez daha konunun mesleğimizle ilgili yönü hakkında bilgilendirme gereğini duyduk.

 

1.          Dijital dosyaların içerikleri ve üstverileri kolayca ve iz bırakmadan istenildiği gibi kurgulanabilir. Bir insan sadece kendi kontrolü dışında bir yerde elkonulan birtakım dijitallerin içinde veya üstverilerinde adı geçti diye suçlanamaz. (Bütün davalar hukuk tarafından ret edilen, delil olarak nitelenmeyen dijital delil, üstveriler üzerine yürütülmüş, iddianamelerde yer almış yine bu dijital deliller üzerine hukuksuz hükümler verilmiştir. Y.M.) Ne yazık ki, Yargıtay'ca onanan Balyoz ve İSTANBUL Casusluk davalarında sadece bu dayanakla yüzlerce insan mahkûm edilmiş ve ülkemizde herhangi bir insanın hiç suç işlemeden bu yöntemle hapsedilebilmesi için bir kapı açılmıştır.

2.         Dijital bir dosyanın bir kişiye ait bir veri depolama ortamında bulunduğu ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesindeki elkoyma sırasındaki örnek çıkarma şartının yerine getirilmesi halinde kabul edilebilir. Diğer birçok dava gibi, İSTANBUL Casusluk davasında da bu şart ihlal edilmiştir. Bu durumda, el koymadan sonra herhangi bir değişikliğe uğradığından kuşku duyulamayacak, sağlıklı bir delilden söz etmek mümkün değildir.

 

3.         Balyoz davasında delil olarak sunulan dijitallerin sahte oldukları, yani hazırlandıkları iddia edilen yer ve zamanlarda hazırladığı iddia edilen kişilerce oluşturulmamış oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu sahtecilikler üniversitelerde seminerlere konu olmuş, uluslararası adlî bilişim konferanslarında örnek olay olarak sunulmuştur. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İSTANBUL 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu sahteciliği kanıtlayan onlarca bilirkişi raporunu görmezden gelmesini onamakla kalmamış, hukukumuza "sanığın aleyhindeki delillerde zaman ve mantık çelişkileri varsa bunu sanığın kendisinin yaptığı varsayılır" şeklinde akıldışı bir içtihat eklemiştir.

Meslekî ve vicdanî sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Selam ve saygılarımla.

 

Yakup MUSA

 

24.05.2015

 

 

 

 Bu yazı 503 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Ekim 2015 TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK SİSTEMİ
  • 16 Ekim 2015 BALYOZ DAVASI BİLİRKİŞİ RAPORLARI (3)
  • 2 Ekim 2015 TCG MUAVENET FACİASI!
  • 17 Ağustos 2015 AMERİKAN ÇOCUKLARI ÇUVALDA
  • 6 Haziran 2015 TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK SİSTEMİ
  • 24 Mayıs 2015 BALYOZ DAVASI BİLİRKİŞİ RAPORLARI (2)
  • 19 Mayıs 2015 KÜRECİK RADARI İSRAİL İÇİN ÇALIŞIYOR!
  • 11 Mayıs 2015 BALYOZ DAVASI BİLİRKİŞİ RAPORLARI
  • 26 Nisan 2015 100. YILINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI
  • 13 Nisan 2015 İCRA VE İFLAS KANUNUNUN KABÜLÜ
  • 1 Nisan 2015 31 MART VAK’ASI
  • 18 Mart 2015 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
  • 4 Mart 2015 28 ŞUBAT BELGESİ
  • 31 Ocak 2015 SOYKIRIM İFTİRASI
  • 28 Aralık 2014 EHLİ KÜFÜRE BENZEMEKTEN KAÇINMAK!
  • 22 Aralık 2014 DÜNYA HABERLERİNİ CIA YAPTIRIYOR!
  • 20 Kasım 2014 TCG. MUAVENET FACİASI
  • 15 Eylül 2014 27 MAYIS VE 12 EYLÜL DARBESİ
  • 10 Haziran 2014 27 MAYIS DARBESİ VE MASONLAR
  • 1 Haziran 2014 27 MAYIS DARBESİ GERÇEKLERİ

  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,451 µs