En Sıcak Konular

Üzeyir Lokman Çaycı

Varoluş Üçgeni
Üzeyir Lokman Çaycı
20 Ekim 2013

Evet Tayyip dünya lideri! 

Oynayanlar :

 
Hakan
Cemile
Ali
Zeynep
Atilla
Hatice
Gülay
Adnan
İpek
 
Birinci Perde
 
Sosyolog Shaftesbury :  «Hobbes'un "insan insanın kurdudur (hom homini lupus)" sözü kurtlar için bir hakarettir. Çünkü insanlar birbirlerine onlardan çok daha zalimdir» sözü sahnede görülür. Bir ekran, ekranda BOP projesi ve Tayyip'i anlatan belgeseller görüntülenir.
 
(Ortada bir masa, masanın üzerinde kaya parçaları...  Yerde ayakları kırık sandalyeler, kalemler, bir kenara atılmış tablolar bulunmaktadır.)
 
Hakan :
Evet her birisi delilli, belgeli olaylarla, yayınlarla, sıfatlarla, sokak ağzıyla konuşmada, Türkiye'nin, Türk Milleti'nin kaderiyle oynamada Tayyip dünya lideri!
Anayasa`nın 58. Maddesi'nin "Gençliğin Korunması"  şeklinde  ifade edilen  "Devlet, İstiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır." hükmüne uyma yerine ihlâl eden;  bu hükme uyan gençleri devletin polislerini kullanarak, biber gazıyla, gaz bombasıyla, copla, tazyikli suyla, tabancayla, kör eden, yaralayan, öldürten, palalı teröristlere dövdürten Tayyip dünya lideri!
 
Cemile :
Fas Kralı'nın onunla görüşmeyi reddetmesinden sonra, Tunus'taki en büyük muhalif güç olan Halk Cephesi lideri ve sözcüsü Hamma Hammami tarafından kendisine  "Diktatörle görüşmeyiz, biz despot ve komplocuların ziyafetine katılmayız"  şeklinde tokat gibi cevap verilen Tayyip dünya lideri!
 
Ali  :
(Kitaplarla içeri girer)
Türkiye'de sayıları 500 ya da 700 olarak ifade edilen emperyalist ajanlarla,  Artan faili meçhul cinayetlerle, intihar süsü verilerek ortadan kaldırılan Milli İstihbarat ve emniyet görevlileriyle, subaylarla Tayyip dünya lideri!
Emperyalizmin emrinde ve  26 kez tekrarladığı BOP eşbaşkanlığı göreviyle anayasayı ihlâl eden Tayyip dünya lideri!
«Yolsuzlukta», «Müslüman görünerek Müslüman katlettirmede», «adaletsizlikte», «doğa katliamlarında», «zulümde», konuşmayı ve düşünmeyi bilmemede Tayyip dünya lideri!
3000 kişilik mazot yüklü kaçakçı grubunun ellerini kollarını sallayarak geçtiği güvenliksiz sınırların oluşturulmasında Tayyip dünya lideri!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin ve moral gücünün ortadan kaldırılmasında, yüzlerce subayın iftiralarla,  hukuksuz bir şekilde hapishanelere düşürülmesinde, haksızlıklara dayanamayarak subayların intihar etmelerine sebep olmada, insana, hayvana, askere, bayrağa,  toprağa, ağaca, suya,  denize saygısızlıkta Tayyip dünya lideri!
Gurbetçileri unutmada, Uygur Türklerini, Kerkük'ü ve Türkmenleri dışlamada Tayyip dünya lideri!
Sevmediklerine, karşıt gördüklerine, hedef seçtiklerine iftira etmede, tertip yapmada, hakaret etmede, aşağılamada, suçlamada, yargılamada, içeri tıkmada, cezalandırmada Tayyip dünya lideri!
Hakkında söylenen olumsuzluklarda, diktatör şeklinde adlandırılmada, Tayyip dünya lideri! 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını toplu bir şekilde hedef almada, gece yarıları tutuklamada, tutuklarken aşağılamada, cezaevlerinde yargılamada, sahte belgelerle suçlamada, mahkemeleri bağımlı hale getirmede, adaleti katletmede, hukuku yandaşlaştırmada, devleti tanınmaz hale getirmede, askerleri işlenmemiş suçlarla cezalandırmada, kahramanları terrörist ilân etmede Tayyip dünya lideri!
Yazılmamış kitapları suçlamada, yazar ve gazetecileri tutuklamada, gazetelere baskı yapmada, baskıyla gazetelerinden gazeteci ve köşe yazarı attırmada; onları işsiz ve aşsız  bırakmada Tayyip dünya lideri!
 
Zeynep :
Evet her birisi gerçeklere dayalı, şikayetlerle, sitemlerle örülü ifadelerle Tayyip dünya lideri!
31 Ocak 2008 tarihinde içimizi acıtan bir haberle  İstanbul Davutpaşa'da meydana gelen, 20 kişi ölümüne ve 117 kişinin yaralanması sebeb olan patlamalara, maytap üreten ve ruhsatsız çalışan atölyelerin türemelerine, denetimsiz bırakılmalarına sebep olan Tayyip dünya lideri!
 
Atilla :
(Gazetelerle içeri girer)
Dostlarını düşman ilân etmede, düşmanlarını dost ilân etmede, ellerinden ödül aldığı  Muammer Kaddafi gibi devlet başkanlarına kötülük etmede, Turan Çömez gibi dostlarını hedef almada, suçlandırmada, dışlamada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan gibi bir zamanlar önlerinde eğildiği büyüklerine ihanet etmede, hakarette, çelişkili ifadelerde Tayyip dünya lideri!
 
Ailece yan yana poz verdikleri, dostluk gösterileri yaptıkları Beşar Esad gibi devlet başkanlarını düşman ilân edip hedef haline getirmede ve savaş kışkırtıcılığında Tayyip dünya lideri.
 
Milliyetçi görünüp milliyetçileri aldatmada, ülkücü görünüp ülkücüleri aldatmada,  Müslüman görünüp Müslümanları aldatmada, halktan biri gibi görünüp halkın içine korumasız çıkamamada, milliyetçiliği, ulusalcılığı ayaklar altına almada, Atatürk ve bayrak karşıtlılığında, küçük çocukların ümüklerini sıkmada, şehitlere «kelle» demede Tayyip dünya lideri!
 
Hatice :
Evet  her birisi çelişkilerle dolu görüntülerle Tayyip dünya lideri!
Kendisinin izniye İncirlik üssünden gönderilen 4000  Amerikan uçağıyla 2 milyon Müslüman'ın Irak'ta katledilmesine sebep olan, bu katliamı yapan Amerikan askelerine ülkelerine sağ selim dönmeleri için yakarışta bulunan Tayyip dünya lideri!
 
Gülay :
Anayasa ihlâlinde, suç işlemede, günahkârlıkta, mezhep kışkırtıcılığında, insanları dindarlar, dindar olmayanlar diye ayırımcılık yapmada, din istismarcılığında, insanları aldatmada, yalanda, tutarsızlıkta Tayyip dünya lideri!
Kendi anayasasını çiğneyerek, Türkiye'yi de içine alan 22 İslâm ülkesini parçalama ve bölme projesi olan büyük Ortadoğu Projesi yani BOP'a eşbaşkan olmada, Suriye'de kendisinin yüksek ilgisiyle 120 bin Müslüman'ın katlettirilmesinde, tüm Müslüman ülkelerle dostlukları katletmede, Türkiye'yi dostsuz bırakmada, düşman ve problem üretmede Tayyip dünya lideri!
 
İsviçre'de açtırdığı 8 gizli banka hesaplarıyla, Tayyip'in 1 milyar doları var diyenlerin ifadeleriyle, ekonomiyi dışa bağlı hale getirmede, üretimi imha etmede, tüketimi körüklemede, sağlık ve eğitim sistemlerini çökertmede, şehirleri betonlaştırmada, tarihi, hatıraları, tarihi binaları yok etmede, geçmişten milleti koparmada Tayyip dünya lideri!
 
Ağaç, orman ve yeşil alan düşmanlığında, silahsız, taşsız sopasız, yumuşak, demokratik, insanca gôsterilen tepkilere ,kaba kuvvetle, biber gazlı, gaz bombalı, coplu, kurşunlu şiddet sergileyen güvenlik güçlerine kanunsuz emirler vermede, yüksek derecedeki teşvikiyle  genç çocukların öldürülmelerine, gözlerinin oyulmalarına, yaralanmalarına sebep olmada Tayyip dünya lideri!
 
Adnan :
Dünya böyle lider görmedi! "Haydi kızlar okula" deme yerine "haydi kızlar kocaya" diyen çağdışı  bir eğitim sistemini hortlatan bir zihniyetle karşı karşıyayız!
Evet, anayasa hükümlerini, yasaları, merhameti, vicdanı, adaleti, hukuku,  barışı, insan sevgisini, dinî ve ahlâkî değerleri, dostluğu, kardeşliği, insanlığı, hatıraları çöp kutususuna atmada Tayyip dünya lideri!
 
Halkın %99'u Müslüman olan Türkiye'de domuz eti sattırmada, Türkiye'yi Müslüman dünyadan koparmada, 40 bin kilise evi açtırmada Tayyip dünya lideri!
O yasssah bu yasssssah demede, milleti dinlerinden soğutmada, imam hatip lisesi zorlamasında, Alevî vatandaşlarımızı dışlamada, dinî, diyaneti siyasallaştırmada Tayyip dünya lideri!
 
Toplumu, insanları, ülkeleri, ayrıştırmada, ötekileştirmede, tahrik etmede, aşağılamada, birbirlerine düşürmede Tayyip dünya lideri!
Devletin polisini, yargısını, sistemini, kurumlarını AKP'lileştirmede, partizanlaştırmada, milletle çatıştırmada Tayyip dünya lideri!
 
Eğilen, bel büküp gerdan kıran, yiğitliği, onuru ayaklar altına alan yandaş, olumsuzlukları sorgulamayan, gerçekleri saklayan, ayyaş ama dindar görünen yandaş gazeteci tiplerini oluşturmada, masum bir kadına arkasından tekme atacak ve pala sallayacak kadar seviyesiz ve alçak palalılar üretmede, bunları ve yandaş suçluları koruyup kollamada, biz çoğuz diye çokluk havası atmada Tayyip dünya lideri!
 
Din ve savaş tacirliği yapmada, Allahüekber diyerek Müslüman katliamları yapanlara, katlettikleri Müslümanların kalplerini ve ciğerlerini yiyenlere destek olmada, Tayyip dünya lideri!
 
Bir başka ülkenin içişlerine karışmada, o ülkenin devlet başkanının ülkesini terketmesine kadar kendisini yetkili hissetmede Tayyip dünya lideri!
 
2012 Londra Olimpiyatlarında sondan birinci olmamızdaki etkisiyle Tayyip dünya lideri!
Avrupa'da 37 ülke arasında "en yüksek kişi başına gelir" sıralamasında Türkiye'yi sondan altıncı yapan Tayyip dünya lideri!
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında eğitim alanında yapılan araştırmada Türkiye'nin 34 ülke arasında 32'nci sırada yer alarak en başarısız üçüncü ülke olmasına yüksek siyasetiyle sebep olan Tayyip dünya lideri!
Alman Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre, yaşam kalitesi, sosyal adalet ve refah düzeyi açısından 31 OECD ülkesi arasında Türkiye'nin  sondan birinci olması için gösterdiği gayrette;
Avrupa'nın sosyal tatmin raporuna göre Türkiye'nin Bulgaristan'ı geride bırkarak sosyal tatmin'in en az olduğu 2. ülke haline getirilmesinde;
Türkiye'nin ingilizce yeterliliğinde Vietnam, panama, Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kalarak 44 ülke arasında sondan birinci seviyeye düşürülmesinde;
Matematik ve fende Türkiye'nin sondan birincilik elde etmesinde, Fas ve Yemen'den sonra bu kesimdeki yığılmada  en kötü üçüncü ülke haline dönüştürülmesinde;
Türkiye'nin ekonomi bakımından Mısır'dan daha kötü ve sondan birinci olmasında; oynadığı rollerle Tayyip dünya lideri!
 
İpek :
Gelecek nesillere onur ya da  haysiyet bırakamayacak yandaş medya patronları, gazeteciler ve yazarlar üretilmesinde baskı yapan Tayyip dünya lideri!
Orta Doğu Üniversitesine savaşa gider gibi 3500 koruma polisiyle giden Tayyip dünya lideri!
Anayasa`nın 61. Maddesi'nde belirtilen "Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır" hükmünü hiçe saymada;  Türkiye'de 279 000 kız ve 614 000 erkek çocuğunun ucuz işgücü olarak köleleştirilmesinde, insan psikolojisini ve vatandaşlık hukukunu ayaklar altına alan din maskeli yandaş medyanın sorumsuz, istismarcı, tehditkâr, hedef gösterici, partizanca manşetler atacak hallere düşürülmesinde Tayyip dünya lideri!
Okulların tertiplerle siyaseten, ögrenci olmayanlar öğrenciymiş gibi görevlendirilerek fitne, fesat, iftira  ve tertiplerle  parsellenmesinde, yandaşlaşmasında eğitim camiasının karmakarışıklığa düşürülmesinde Tayyip dünya lideri!
13 yaşındaki bir kız çocuğuna gebelik testi yaptıracak kadar alçalan insanları eğitim kurumlarında görevlendirmede, bu yönde suç işleyenleri hukuktan, yargıdan kaçırarak, masum ve suçsuz ilân ettirecek  bir hukuksuz sistemin tesis ettirilmesinde Tayyip dünya lideri!
Özgürlüklerimizin kısıtlanmasında;
Yıkımda, aşağılamada, gericilikte, horlamada, hakarette, insan tanımazlıkta...
Sanatın, siyasetin, hukukun, onurun, ayaklar altına alınmasında;
İlimde, milletin uyutulmasında, insanların aldatılmasında, akıllara ve iradelere ipotekler konularak oyların çalınmasında, milletin nüfusunun bir türlü yerli yerine oturtulamamasında,
İneklerin ve eşeklerin otsuz kalmasında, tavukların tüylerinin yolunmasında Tayyip dünya lideri!
Benzinin zamlanmasında, insanın ucuzlatılmasında, anaları ağlatan bir sistemin kurgulanmasında Tayyip dünya lideri!
Kutsal yerler açsalar bile oradan gürültü çıkaran ve  toplumun bölünmesini tetikleyen olaylarla Tayyip dünya lideri!
Evet Tayyip dünya lideri!
 
İkinci Perde
 
"Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun!"
N. Borleau
sözü sahnede görülür.
 
Hakan :
Adaletsizlikte… Özel hayatın gizliliğini ihlal etmede...
833 villa  yapma uğruna  Acaristan inşaatları için 1 milyon ağacı feda etmede...
Türkiye'de işlenen  Cinsel suç oranının %300 oranında artmasına sebep olmada
550 yıllık haliç tersanesinin yıkımında
11 milyon insanın tuvaletinin olmadığı bir Türkiye'de;
Nüfusun kalitesiyle değil, çokluğuyla öğünmede
iftirada, keyfi uygulamada, gözdağında, görevi kötüye kullanmada
03.04.2007'de tarihi Piyale Paşa Kuran-ı Kerim kursunu yıktırmada
 
Cemile :
Tayyip dünya lideri!
 
Ali  :
Savaş kışkırtıcılığında
 
Zeynep :
Tayyip dünya lideri!
 
Atilla :
3,5 yaşındaki çocuğun karnını açık bırakıp iftar yapan doktorun, profesörlükle ödüllendirilmesinde;
 
Hatice :
Tayyip dünya lideri!
 
Gülay :
SSK'nın ilaç fabrikasını kapattırmakla
 
Adnan :
Tayyip dünya lideri!
 
İpek : Fransa'da yayınlanan 17.07.2013 tarihli, Liberation Gazetesi'nde Bengaldeş'le ilgili bir haber yer aldı. Tıpkı Mısır'daki Mursi'yi savunanlar gibi, tıpkı Tayyip'i savunan eli sopalı, beyaz gömlekli, siyah pantalonlu teröristler gibi, siyah pantolonlu, beyaz gömlekli, elleri sopalı teröristler Bengaldeş'te de boy gösterip terör estirdiler. Şimdi şu soruyu sormak gerekmez mi? : Bu eli sopalıları ve onların savundukları parti veya kişileri tek elden kimler yönetiyorlar? Bağımsız olmayan yöneticilerin kendilerini bir Müslüman gibi tanıtmaları size inandırıcı geliyor mu?
 
Gülay :
Arkadaşlar bakın David Rockefeller ne diyor? :
"Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık."
"Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk"
"Türkiye Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir.
İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız."
"Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler."
 
Hatice :
Niccolo Machiavelli'nin "Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şereften, onurdan, ahlaktan yoksun davranışlarını, hırsızlığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını da yitirir" sözü de bizleri düşündürmeli!
 
Atilla :
Bu sebeplerle Tayyip'i kusurlara, günahlara, hukuksuzluklara, ne gibi niyetlerle, kimlerin lider yaptığını anlamak zor değil!
 
Hakan, Ali, Zeynep, Atilla, Hatice, Gülay, Adnan, İpek birlikte :
"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine and içerim." şeklinde yemin ederek göreve başlayan Tayyip'in bu yeminine ne derece sadık kaldığını inceleyin!
Bu tespitlerimiz, utanmaya ve düşünmeye vasıta olacaksa, iyi! Umursanmayacak ve geçiştirilecekse kötü!
Biz yandaş medya vasıtasıyla gizlenilen ve üstleri örtülen binlerce olumsuzluğu üreten bu dünya liderinden sizlerin de destekleriyle kurtulmak istiyoruz! Bizimle olun...
 
(Gençliğe Hitabe ile perde kapanır)
 

Ankara, 09.09.2013

 

 

 Bu yazı 1,154 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 11 Mart 2016 Harem Konusu
  • 12 Şubat 2016 Ordu ve siyaset
  • 16 Ocak 2016 Muhalefet partileri nasıl şekillendirildi?
  • 31 Ekim 2015 Seçimler Ve Türkiyemiz
  • 3 Eylül 2015 Tilki
  • 22 Ağustos 2015 Öfkenin Bir Ucu
  • 25 Temmuz 2015 Ah Ahmet Vefik Paşa Ah!
  • 12 Temmuz 2015 AKP'li yöneticilerin suç ve günah işleme özgürlükleri
  • 8 Aralık 2014 Geçmişteki zulüm tezgahı bu kez AKP tarafından kuruldu!
  • 12 Kasım 2014 Eğitim Sisteminin Ve Ahlakın Çürütülmesi İçin
  • 9 Ağustos 2014 Kime oy vereceğiz ?
  • 25 Haziran 2014 Atatürkçesine
  • 20 Ocak 2014 Onu susturun!
  • 20 Aralık 2013 AKP yöneticileri ve dindar gençlik SAFSATALARI
  • 2 Aralık 2013 Aynadaki Adam
  • 19 Kasım 2013 İstanbul
  • 11 Kasım 2013 Atatürk Ve Ayhan Baran
  • 20 Ekim 2013 Evet Tayyip dünya lideri!
  • 30 Ağustos 2013 İstiklali olmayanın istikbali olamaz!
  • 3 Temmuz 2013 Hıyarname

  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,913 µs