En Sıcak Konular

Ahmet Kabaklı
Şeyhül Muharririn Unutulmayan Yazılar
Ahmet Kabaklı
1 Ocak 1990

Dünden Bugüne MilliyetçilikMilliyetçilik bir doktrin değil, çağın ihtiyaçlarına, milli tarih safhalarına ve ilmin verilerine göre değişen bir kavramdir.Şu halde göçebelik, Selçüklu veya Osmanlı Devri Türk milliyetçilikleri gibi Meşrutiyet,ilk Cumhuriyet dönemindeki milliyetçilik anlayışları da bugünküne benzeyemez..

Şahsa, ırka veya devlet otoritesine dayalı milliyetçilik olamaz.

Milliyetçilik ihtilalci (devrimci) değil tekamülcü (gelismeci)dür. Şu halde bıçakla kesilmiş gibi bir safhadan ötekine geçmez.Tarihin, tecrübenin ve düsüncenin büyük mirasını reddedemez. Bu bakımdan eski devirlerde denenmiş milliyetçilik anlayışlarının da bugünkü milliyetçiliğimizin oluşunda büyük katkıları vardır.

Milliyetçilik, kelimeden de anlaşılacaği gibi "milli"dir, yani bir millete dayanır. Beynelmilelci bir "doktrin" olmayışı da bundan ileri gelir. Şu halde Nazizm denen koyu Alman milliyetçiliği, Faşizm adı verilen İtalyan sövenligi... Elenizm diye bilinen Yunan "megaloideacılığı" ve baska milletlerin milliyetçiliği ile Türklerinki birbirine benzemez.

Benzerlik varsa, milleti sevmek, tarihe saygı, töreye bağlılık, kendi milletinin haklarına öncelik tanımak vs. gibi birkaç genel noktada toplanabilir. Bunlar ise milliyetçilik icabı olmaktan ziyade insan tabiatının gerekleridir,

Milliyetçilik, her ülkenin tarihi sosyal şartlarından doğduğu için mesela Nazilik ve Faşistlik ile Turk milliyetçiliği ayni kefeye asla konulamaz.

Her ikisi dine çapraz, hatta saygısız oldukları halde Turk milliyetçiliği İslam Dini'yle birlikte doğmuştur.

Faşizm ile Nazizm, kelime manalarından da anlaşılacağı üzere toptancı (totaliter) yani ferdi hurriyete hatta hayatlara değer vermeyen, aynca da devlet otoritesini putlaştıran kışla rejimleridir. Türk Milliyetçiliği ise güçlü devlet ihtiyacına dayanmakla birlikte tam ve kamil olarak demokrasiden yanadır. İnsan hak ve hürriyetlerinin devlete ezdirildiği yerde Türk Milliyetçiliği olamaz.

Kurulacak güçlü fakat maneviyatsız ve ruhsuz bir devlete de Turk milliyetçilerı asla razı olamazlar.

Faşizm ve Nazizm, milleti ve milliyeti dış görünüşe, kafatasına, göz veya ten rengine yani maddi unsurlara dayandıran basit nazariyelerdir. Baska ırkları küçük görür, dolayısıyla düşman sayarlar.Kabileci görüşlerle "baska ırk" nefreti üzerine kurulmuşlardır.

Türk Milliyetçiliği, soy konusunu, unsurlarının sadece bir tanesi sayar. Milliyetçilik kas, göz, renk, kan vs. gibi maddi ve her millette her türlüsü görülen tabii vasıflara değil, "ruh, ülkü vs. gibi" manevi esaslara dayandırır. Türk milliyetçiliği önce millet sonra insan sevgisi üzerine kurulmustur. Herhangi bir ırkın veya ırkların düşmanlığı söz konusu değildir.Olsa olsa milletimizin bizi düşman sayan ırklardan zarar görmemesi için titizlenir. Bu yüzden "çoğunluk ırkçılığını" reddettigi gibi "azınlık ırkçılığını" da hoş göremez. Kendisini Türk sayan ve Milletimize hizmet eden herkes Türktür. Milletimize düşmanlık ve birliğimize, dirliğimize kastedenler ise hangi kandan, hangı ırktan, hangi dinden olurlarsa olsunlar bizden degildirler.

Nazizm ve Faşizm İngiliz ve Fransız sömürgeci emperyalizmlerine Alman ve İtalyan yöneticilerince duyulan büyük kıskançlığın eserleri idi. Aslında "Nasyonalizm = milli-yetçilik" perdesi altında somürgecilik hamleleri idi. Dünyaya yeni nizam vermek iddiaları bundan ileri geliyordu.

Türk milliyetçiliği ise bilakis Batı ve Kuzey sömürgeciliğinin istila hedefi olan bir milletin diriliş hareketidir. Şimdiki merhalede ise varolma davasıdır.

Önce Anadolu halkımın ata ve ana olarak çok geniş çoğrafyalara uzanan Türk Milleti'ni toparlaması, onlara birlik şuurunu vermesi istenilir. Bu birlik sağlandıktan sonra milletimiz, gelecek zamanlarda da eski çağlardaki büyük görevini basarabilecektir.

Tekrar edelim ki: Milliyetçilik, durağan bir ideoloji olmadiğından; Milli ve çağdaş hayatın bir yorumu olduğundan, her millet gibi her döneme göre de şekil almaktadır. Onu sabitleştirmek veya baska milliyetçiliklerle karıştırmak veya onu tek şahsin düsünceleriyle uygulamalarına bağlamak gerçek milliyetçilikle olamaz.

Kısacası "Atatürk Milliyetçiliği", "Gökalp Milliyetçiliği" veya bir dönemin milliyetçiliği söz konusu olamaz. Sadece çağımıza ve günümüze uygun "Turk Milliyetçiliği" vardır.

12 Mayıs 1996

(Türkçüler Haftası Dolayısıyla)Bu yazı 1,172 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 27 Mart 2019 İslamofobi, Terör ve Türkiye
  • 27 Temmuz 2011 Hem suçlu hem güçlü (ABD’yi uyarmak)
  • 5 Mart 2011 Üç hayalperest millet
  • 22 Aralık 2010 Soykırımda dünya birincisi Amerika
  • 9 Kasım 2010 Gösterişsiz Allah adamı
  • 4 Kasım 2010 Ömer Öztürkmen’den selam
  • 20 Haziran 2008 Damda Deve Aranır mı?
  • 3 Nisan 2008 Dünden Bugüne Milliyetçilik
  • 29 Şubat 2008 Atatürk'ü Atatürkçü'lerden kurtarmak
  • 23 Eylül 2007 Atatürk'ün Gerçeğini Bulmak
  • 29 Şubat 2000 Sömürgeci Batı’nın Türk-İslam Düşmanlığı
  • 1 Ocak 1990 IRTICA...

  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler

  Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  19,699 µs